Ons Daltononderwijs

Als u onze school binnenloopt ziet u kinderen die: zelfstandig en effectief hun taken kunnen uitvoeren. Goed kunnen samenwerken en dat doen waar het zinvol is. En van ons keuzevrijheid krijgen om zelf te plannen en initiatieven te nemen, zolang ze de verantwoordelijkheid kunnen dragen en op hun gemaakte keuzes reflecteren.

Dit zijn ook de uitgangspunten van het Daltononderwijs van Helen Parkhurst. Het is een beproefde pedagogische aanpak in Nederland en de wereld. Inmiddels volgen 100.000 leerlingen in Nederland Daltononderwijs.

De leerkracht
De leerkracht is de spil aangaande de begeleiding van de ontwikkeling van uw kind en het eerste aanspreekpunt voor u. Hij/zij is dagelijks in de groep en begeleidt, observeert en signaleert de vooruitgang. Hij/zij ziet hoe uw kind speelt en leert, zelf en met anderen en onderneemt activiteiten met uw kind.

Twee- of drie wekelijks neemt de leerkracht de methodegebonden toetsen af en twee of drie keer per jaar de IEP-toetsen. Samen met onder meer de observaties, het kinderdagboek, het afnemen van een sociogram en klimaatschaal en de Pravoo signaleringslijsten in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling, vormen deze het kader, het leerlingvolgsysteem, waarop de leerkracht haar/zijn bevindingen kan baseren en kan inschatten of de voortgang op gewenst niveau is of dat uw kind ergens bij geholpen moet worden. Deze hulp vindt gedurende enkele weken plaats. Wanneer (genoeg) resultaat uitblijft wordt de ondersteuningsstructuur gehanteerd.