Ons Daltononderwijs

Als u onze school binnenloopt ziet u kinderen die: zelfstandig en effectief hun taken kunnen uitvoeren. Goed kunnen samenwerken en dat doen waar het zinvol is. En van ons keuzevrijheid krijgen om zelf te plannen en initiatieven te nemen, zolang ze de verantwoordelijkheid kunnen dragen en op hun gemaakte keuzes reflecteren.

Dit zijn ook de uitgangspunten van het Daltononderwijs van Helen Parkhurst. Het is een beproefde pedagogische aanpak in Nederland en de wereld. Inmiddels volgen 100.000 leerlingen in Nederland Daltononderwijs.

De leerkracht
De leerkracht is de spil aangaande de begeleiding van de ontwikkeling van uw kind en het eerste aanspreekpunt voor u. Hij/zij is dagelijks in de groep en begeleidt, observeert en signaleert de vooruitgang. Hij/zij ziet hoe uw kind speelt en leert, zelf en met anderen en onderneemt activiteiten met uw kind.

Door onze daltonlicentie onderscheiden wij ons van scholen die wel daltonaspecten in hun systeem hanteren, maar daar niet in alles uitvoering aan geven. Juist vanwege ons aanbod kan uw kind na acht jaar basisonderwijs goed toegerust naar het voortgezet onderwijs. De voordelen van ons daltononderwijs op een rijtje:  

  • Leerlingen leren efficiënt met hun tijd om te gaan

  • Leerlingen leren te plannen en worden gestimuleerd tot het nemen van initiatief. 

  • Leerlingen krijgen ‘gelaagde instructie’ (zoveel als nodig is) en kunnen daarmee op hun eigen moment aan het werk gaan.

  • Leerlingen die extra hulp nodig hebben krijgen die op maat geboden, leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen verdiepings- en verrijkingsstof maken. 

  • De daltonmethode geeft de leerkracht veel tijd en ruimte om leerlingen individueel te ondersteunen. 

  • Leerlingen leren rekening te houden met anderen door vaak (en groepsdoorbrekend) samen te werken.  

Lees alles over ons Daltononderwijs in ons Daltonboek: Daltonboek Holterenk.