School en de buurt

De school

Dromen, denken, durven, doen en doorzetten!

Openbare Daltonbasisschool de Holterenk is in 1994 voortgekomen uit een fusie tussen de toenmalige Dorpsschool en de Kolschool. Het Daltononderwijs was destijds al ingeburgerd op de Dorpsschool. Het gebouw van de Dorpsschool verdween, en het Daltononderwijs werd voortgezet in het gebouw van de Kolschool.

In 2012 is het nieuwe, moderne schoolgebouw opgeleverd. Hiermee werd de wens vervuld om in een uitdagende leeromgeving het Daltononderwijs nog verder te ontwikkelen. De toekomst van de school ziet er dan ook rooskleurig uit. Ook de omgeving van de school is sterk in ontwikkeling. Er ontstaat een frisse, nieuwe wijk waardoor er weer mogelijkheden zijn voor o.a. jonge gezinnen om zich op een mooie plek in Holten te vestigen.

De school is ingericht met nieuw, kleurig en modern meubilair en voorzien van een prachtige keuken. De groepsruimten en leerpleinen zijn overzichtelijk en allemaal voorzien van digiborden en voldoende computers. De school heeft een eigen, goed geoutilleerd speellokaal. Verder zijn er nevenruimtes die gebruikt worden voor administratie en interne begeleiding maar ook beschikbaar zijn voor logopedisten, fysiotherapeuten, ambulante begeleiders, schoolarts, enz. Deze externe betrokken komen zoveel mogelijk naar de school om hier de gewenste begeleiding te geven of dienst te verlenen.

De buitenspeelruimte van de school is ruim opgezet en heeft verschillende leuke spelmogelijkheden. Heel fijn is ook dat de school gebruik kan maken van het aanliggende speelveld, waar bijvoorbeeld gevoetbald kan worden of slagbal gespeeld. Aan de andere kant grenst het plein aan de speeltuin. Ook hier kunnen kinderen zich fijn uitleven.

De Holterenk heeft zo’n 160 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit de buurt, maar er komen ook kinderen uit andere delen van het dorp en het buitengebied. Er zijn 15 personeelsleden, aangevuld met een flink aantal vrijwilligers. Onder hen bevinden zich ouders die structureel meehelpen; veel ouders zetten zich incidenteel in voor schoolactiviteiten. De Holterenk wordt door ouders gewaardeerd door de laagdrempeligheid, het informele karakter, de goede sfeer en prettige begeleiding.

De Holterenk is een openbare school en maakt onderdeel uit van stichting Varietas. De Holterenk onderscheidt zich door het onderwijsconcept ‘Dalton’ van andere scholen. Dalton betekent dat er structureel en taakgericht wordt gewerkt aan de individuele talentontwikkeling van jonge kinderen. Leerlingen worden betrokken bij hun leerproces en zijn hier medeverantwoordelijk voor, hierdoor vergroten wij hun ‘eigenaarsschap’. De school draagt zorg voor een goede ondersteuning. Het is belangrijk dat kinderen zich fijn en veilig voelen op school. Respectvol omgaan met elkaar en samenwerken krijgt dan ook veel aandacht.

Dromen, denken, durven, doen en doorzetten is ons motto. De Holterenk helpt kinderen hun dromen waar te maken door ze te laten denken en werken aan hun talenten. Hiervoor moet een kind zich fijn en veilig voelen om dingen te ondernemen en te doen. Het is hierbij ook belangrijk om het kind te stimuleren door te zetten om te bereiken wat het wil en kan.