Aanmelden

Oriëntatie

Als potentiële school voor uw kind(eren) willen wij u graag een goede indruk geven van wat de Holterenk kan bieden en hoe wij ons onderwijs dagelijks inrichten. Ter oriëntatie vindt u op deze website al veel informatie omtrent de gang van zaken op school.

Kennismaking

Nog leuker vinden wij het als u bij ons op school komt kijken. We geven u graag een rondleiding om u een impressie te geven van de dagelijkse gang van zaken en van de sfeer in de school. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact op met school.

Open huis

In het voorjaar organiseren we een open huis voor belangstellende ouders. Tijdens het open huis zijn medewerkers, ouderraad- en medezeggenschapsraadleden en natuurlijk de leerlingen beschikbaar om u te begeleiden en te informeren. De datum wordt jaarlijks bekend gemaakt aan ouders van kinderen die in dat jaar 3 jaar zijn of dat binnenkort worden. Ook wordt de datum via de lokale media bekend gemaakt.

Inschrijving

Door het aanmeldformulier in te vullen wordt de inschrijving in behandeling genomen. Het is mogelijk dat de school verzoekt om extra informatie of een aanvullend intakegesprek.

Er zijn geen wachtlijsten maar het is heel belangrijk om wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen.

Nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen in Holten en onze school willen gaan bezoeken, zijn van harte welkom. De school schrijft een leerling pas definitief in, als het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoekgegevens, in ons bezit is. Daaruit moet blijken, dat het kind het reguliere basisonderwijs kan volgen.

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

  • *
  • *