Verlof aanvragen

Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en moet alle schooldagen op school komen. In bijzondere gevallen kan de directeur iemand vrijstelling van het schoolbezoek geven.

Leerplicht

De gevallen waarin een school verlof mag verlenen zijn wettelijk vastgelegd. Een directeur toetst het verlofverzoek aan de wet. Bij twijfel zal de directeur met de leerplichtambtenaar overleggen of het verzoek voor vrijstelling geaccepteerd kan worden.

Wanneer ouders kinderen thuis houden zonder toestemming, is de directeur genoodzaakt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen.

Aanvraag verlof

Het Aanmeldformulier Verlof kunt u downloaden van onze website  (zie: onderstaande link). Ook is het mogelijk om een papieren versie te ontvangen van de directeur. Vraag deze tijdig aan a.u.b. (minimaal 8 weken van tevoren i.v.m. de mogelijke bezwaartermijn). Het formulier kan ingeleverd worden bij de directeur.
Voor meer informatie kunt u terecht op Leerplicht | Rijksoverheid.nl.

Downloads