Stichting vrienden van de Holterenk

In 2007 is Stichting  Vrienden van de Holterenk opgericht. Met als doel er voor te zorgen dat geld, wat voor en door de Holterenk  wordt opgehaald, bij de Holterenk blijft en niet bij andere scholen uit de overkoepelde stichting terecht komt.

De stichting beheert de opbrengsten van het oudpapier, de ouderbijdrage, donaties en sponsoring. Dit geld is bestemd voor extra activiteiten en aankopen voor alle leerlingen die op dit moment op school zitten.

Vrienden van de Holterenk draagt bijvoorbeeld bij aan de kosten voor de schoolreisjes en een afscheidscadeau voor groep 8. Afgelopen schooljaar zijn er bijvoorbeeld nieuwe T-shirts voor de leerlingen en een Lego-leermethode aangeschaft. Daarnaast is er een bijdrage geleverd voor  de aanleg van het groene schoolplein.

Vrienden van de Holterenk vindt het belangrijk dat het geld verantwoord wordt besteed en streeft er naar het geld niet op te potten, maar juist te besteden.

Het stichtingsbestuur bestaat uit drie leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

In het schooljaar 2021-2022 bestaande uit;

  • Fianne Harink, voorzitter
  • Peter Bloemendal, penningmeester
  • Kim Peters, secretaris