Onze kwaliteit

Onze kwaliteiten staan voor ons centraal in de manier waarop wij onze leerlingen willen voorbereiden op de toekomstige maatschappij. Hieronder staan onze kwaliteiten beschreven:

Dromen
We bieden een ideale leef- en leeromgeving waar kinderen zich veilig, fijn, authentiek en optimaal kunnen ontwikkelen. We richten ons onderwijs meer en meer in t.b.v. goed onderwijs in een moderne kennissamenleving door ons te richten op de kansrijke verbindingen tussen daltonkernwaarden en 21ste century skills.

Denken
We doen ons werk niet omdat het moet, maar omdat het ertoe doet. We werken vanuit onze missie en visie. We stellen onszelf elke keer de vraag ‘Waarom?’ en dan pas ‘Hoe?’ en ‘Wat?’. We denken hiermee van binnenuit.

Durven
We werken vanuit oprechte aandacht en goede relaties, die de basis vormen voor grote inspanningen en hoge resultaten. We hebben hierbij het lef om niet meer van hetzelfde te doen en te stoppen met dingen doen die er niet toe doen. We leren, veranderen en ontwikkelen.

Doen
Vanuit een goed moreel besef, met goed vakmanschap werken we samen in een lerende organisatie t.b.v. passend onderwijs voor elk kind. We doen dit met plezier en interesse, in een omgeving die uitdaagt.

Doorzetten
Ons gezamenlijke belang is om alle kinderen er bij te laten horen en hen optimaal te begeleiden. We stemmen ons werk hierop af. We verantwoorden ons werk vanuit het besef dat kinderen eigenaar zijn van hun ontwikkeling maar ons nodig hebben voor begeleiding.

Holterenk schoolgids 2023-2027.pdf